วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ เป็นพระคาถาของ(หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ เป็นพระคาถาของ(หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) 

                     คาถาบทนี้เป็น คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ที่ท่องบ่อยๆแล้วทำให้เป็นที่เมตตาและมีมหาเสน่ห์ต่อผู้คนทั้งหลาย(คาถามหาเสน่ห์ พระคาถามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหานิยม): คาถา พระคาถาต่างๆ พระคาถาเมตตามหานิยม หลวงพ่อเสือดำ
ตั้งนะโม3จบ แล้วตั้งใจภาวนา คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ของ(หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) ดังนี้
ถอดความโดย ว.วิสุทธิสารี
อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ
อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา
อิติโพธิ์มะนุปัตโต อิติปิโสจะเต
นโม อะระหังลาโภ พุทโธ ลาภัง นาชาลิติ
นะมะพะทะ สัพเพชะนา พหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง
เอหิจิตตังปิยังมะมะ เอหิมาเรโสมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
คำแปล พระคาถาเมตตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ขออำนาจพระพุทธพจน์ว่า เราจะเป็นเลิศในโลกนี้
ขออำนาจแห่งบารมี 30 ทัศ ขออำนาจแห่งพระสัพพัญญู
ขออำนาจแห่งโพธิญาณ ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้
ขอพระอรหันต์ จงดลบันดาลลาภให้เรา ขอพระพุทธเจ้า จงดลบันดาลลาภให้เรา
ขอพระอรหันต์ จงดลบันดาลลาภให้เรา ขอพระพุทธเจ้า จงดลบันดาลลาภให้เรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น