วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระคาถากำบังตน คาถาประจำตัวเสือดำ

คาถา-บทสวดมนต์ > คาถา มหาอุต หลวงพ่อทวีศักดิ์
พระคาถากำบังตน คาถาประจำตัวเสือดำ
ตั้งนะโม ๓ จบ
ล้อมก็ไม่เจอ เดินผ่านไปก็ไม่เห็น
พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ
โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น